از مسلمات تاریخ صدر اسلام است که پیامبر اکرم حضرت علی (علیه السلام) را وصی و جانشین خود قرار داد و او را طبق صریح آیه قرآن نفس خود معرفی کرد، چرا که از هر لحاظ او مانند پیامبر چنان ویژگی‌های خاصی دارد که صحابه پیامبر این خصوصیات را ندارند، لذا در کتب بزرگان اهل سنت روایتی از رسول خدا ذکر کرده‌اند که پیامبر درباره‌ی حضرت علی (علیه السلام) از خداوند چند چیز درخواست نمود و خداوند هم عطا کرده است. شاذان فضیلی به سند خود از حضرت علی (علیه السلام) نقل کرده است که رسول خدا فرمودند: «ای علی درباره‌ی تو از خداوند پنج ویژگی خواستم که به من داده شد، اول: از خدا خواستم زمین از روی من شکافته شود و خاک از سرم کنار بزنم - در قیامت- و تو با من باشی پس به من عطا نمود. دوم: از خدا خواستم که مرا نزد کفه‌ی میزان نگه‌دارد در حالی‌که تو با من هستی، پس به من عطا نمود. سوم: از خدا خواستم تو را حامل پرچم من قرار دهد و آن پرچم بزرگ خداست که رستگار شدگان و نجات یافتگان به بهشت با آن هستند پس به من عطا کرد. چهارم: از خدا خواستم که تو امت مرا از حوض کوثر سیراب کنی، پس به من عطا نمود. پنجم: از خدا خواستم که تو را کشاننده‌ و رهبری کننده‌ی امت من به سوی بهشت قرار دهد، پس به من عطا کرد، پس حمد مخصوص خدایی است که با این خصوصیات بر من منّت نهاد.»[فرائد السمطین،ج1ص106]

پی‌نوشت:

فرائد السمطین، جوینی، موسسه المحمودی، بیروت، لبنان، ج1 ص106 حدیث 75.«یا علی، سالت ربّی عزوجل فیک خمس خصال فاعطانی، الاولی: فانّی سالت ربّی تنشق عنی الارض و انفض التراب عن راسی و انت معی، فاعطانی و اما الثانیه: فسالته ان یوقففی عند کفّه المیزان و انت معی،فاعطانی و اما الثالثه: فسالته ان یجعلک حامل لوائی و هو لواء الله اکبر علیه المفلحون و الفائزون بالجنّه، فاعطانی و اما الرابعه: فسالت ربّی ان تسقی امتّی من حوضی،فاعطانی و اما الخامسه: فسالت ربّی ان یجعلک قائد امتی الی الجنّه، فاعطانی فالحمد لله الذی منّ به علیّ»
مناقب ، خوارزمی، نشر سامه، تهران، ایران، ص293 حدیث280.
کنزالعمال، متقی هندی، دارالکتب العلمیه، بیروت، لبنان، ج13 ص152حدیث36476.