هر انسان عاقلی این را درک می‌کند که وجود امنیت در هر کشوری، مقدم بر هر چیز دیگری است و برای به دست آوردن امنیت باید تا پای جان ایستاد. اما برخی از کانال‌های تلگرامی معروفِ مسیحی، به بهانه‌ی هزینه‌دار بودن جنگ، اقدام به فرافکنی و پخش شایعات، علیه مبارزان جبهه‌ی نبرد با داعش می‌کنند. آنها یا خود را به خواب زده‌ و احساس خطر نمی‌کنند، یا امنیت کشورشان برایشان اهمیتی نداشته و یا اینکه به نفع داعش و دیگر دشمنان فعالیت می‌کنند.
کافی است یک روز، فقط یک روز برای مبارزه با داعش هزینه‌ای نکرد تا آنها آزادانه بتوانند وارد کشورمان شوند. آن وقت همین کسانی که به جنگیدن علیه داعش ایراد می‌گیرند، شروع می‌کنند به تبلیغات علیه نیروهای امنیتی و نظامی که چرا جلوی نفوذ دشمن را نگرفته‌اند. گویی عملیات تروریستی اخیر داعش در مجلس شورای اسلامی را فراموش کرده‌اند که چنین بی‌شرمانه زحمات رزمندگان را زیر سوال می‌برند.