احمد الحسن در سال 2003 میلادی ادعا کرد که وصی و فرزند باواسطه امام مهدی (علیه السلام) است. پیروان احمد الحسن در حال حاضر با استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای، مجازی (شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و ...) و حضوری (تبلیغ چهره به چهره) در حال ترویج آیین احمد الحسن و مهدویت دروغین هستند. روش تبلیغ در این جریان به این صورت است که ابتدا روایات مربوط به ظهور حضرت حجت (علیه السلام) را برای مردم می‌خوانند و از مردم می‌خواهند که به یاری امام زمان بشتابند و در مرحله دوم سیر تبلیغاتی‌شان مردم را علیه علمای شیعه تحریک می‌کنند، تا از آنان تقلید نکنند و در مرحله سوم از مردم می‌خواهند احمد الحسن (مدعی یمانی) را یاری دهند. آنان به مردم می‌گویند احمد الحسن فرستاده امام مهدی و قائم آل محمد و فرزند او و یمانی معروف می‌باشد.(پرسش‌ها و پاسخ‌ها پیرامون دعوت انحرافی احمد اسماعیل گاطع، ص20)

پی‌نوشت:

محمدی هوشیار، علی، پرسش ها و پاسخ ها پیرامون دعوت انحرافی احمد اسماعیل گاطع، انتشارات تولی، قم.