از جمله کسانی که به حمایت و بلکه ترویج نظریه تثلیث پرداخته بی‌شک ابن‌تیمیه بزرگ‌ترین نظریه پرداز قرن هفتم وهابیت است.

نظریه تثلیث از جمله کارهایی است که دشمنان نبی خاتم و ولایت اهل‌بیت (علیهم السلام) به آن پرداختند و پیشوایان فکری وهابیت یکی پس از دیگری به حمایت از این نظریه (در نوشته‌های خود) پرداختند.
از جمله کسانی که به حمایت و بلکه ترویج نظریه تثلیث پرداخته بی‌شک ابن‌تیمیه بزرگ‌ترین نظریه پرداز قرن هفتم وهابیت است. برای نمونه به گوشه‌ای از حمایت‌های وی از این نظریه اشاره می‌کنیم:
ابن‌تیمیه آورده است: «مردم درباره خلافت حضرت علی به چند دسته تقسیم شدند، برخی علی (علیه السلام) و معاویه را همزمان امام و خلیفه مسلمانان می‌دانستند و گروهی نیز بر این باور بودند که بعد از عثمان هیچ‌کس به امامت و خلافت مسلمانان نرسیده و دوران بعد از عثمان، زمان فتنه بود. [1]
ابن تیمیه در جای دیگر گفته: «از شافعی و عده‌ای نقل شده است که خلفا سه نفرند: ابوبکر، عمر و عثمان. [2]

پی‌نوشت:
[1]. ابن‌تیمیه جنبلی، منهاج السنه النبویه فی نقض کلام الشیعه القدریه، بیروت لبنان، ج1، ص333
[2]. همان ج3، ص88