یک خانم دانشجوی جوان به نام سحر مهرابی، بدون اینکه هیچ قدرت سیاسی و حزبی داشته باشد، در دیدار آیت الله خامنه‌ای با دانشجویان، در برابر رهبرِ این سرزمین می‌ایستد، و سرتاپای نظام و شخص رهبر را به صریح‌تربن شکل انذار می‌دهد و نقد می‌کند. آیا این چیزی جز اوج آزادی بیان و دموکراسی است؟

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ یک خانم دانشجوی جوان به نام سحر مهرابی، بدون هیچ قدرتی داشته باشد، در تاریخ 7 خرداد 1397 (در دیدار آیت الله خامنه‌ای با دانشجویان)، در برابر رهبرِ این سرزمین می‌ایستد، و سرتاپای نظام، سپاه، صدا و سیما، نهادهای امنیتی و مهم‌تر از همه، شخص رهبر را به صریح‌تربن شکل انذار می‌دهد و نقد می‌کند.[1] اوج آزادی بیان و دموکراسی... حقیقتاً کجای منطقه چنین چیزی ممکن است؟ همین دستاورد انقلاب اسلامی می‌ارزد به کل تاریخ 2500 سال شاهنشاهی ایران.
به راستی در سراسر تاریخ ایران و در لحظه لحظه تاریخ هخامنشیان، سراغ داریم که یک دخترِ درس‌خوانده در مقابل کورش و داریوش و... ایستاده باشد و سر تا پای آنان را به باد انتقاد بگیرد؟ خیر. انصاف داشته باشیم. رهبر این کشور دیکتاتور نیست.

پی‌نوشت:
[1]. BBC فارسی، 29 مهٔ 2018، همچنین: باشگاه خبرنگاران جوان، 8 خرداد 1397، کد خبر: 6549010.