از آنجا که تعریف ارائه داده شده برای تثلیث، دارای تناقض عقلی است، لذا تثلیث قابل فهم نیست، اما بسیاری از مردم مسیحی چنین وانمود می‌کنند که آن را فهمیده‌اند.

تثلیث یعنی سه خدای کامل وجود دارد، ولی ما یک خدای کامل داریم!

تعجب نکنید! تثلیث چون یک تناقض عقلی است پس انتظار نداشته باشید تا آن را بفهمید، لذا نفهمیده باید آن را قبول کنی، قبول که کردید آن را میفهمید!

روزى یكى از علاقمندان مسیحیت نزد كشیش آمد و از كسانى كه تازه به آئین مسیحیت در آمده بودند سؤال كرد،
 كشیش با كمال خوشوقتى اشاره به سه نفر نمود، او بلافاصله پرسید: آیا از  اصول اولیه مسیحیت چیزى یاد گرفته‏ اند،
 كشیش با شجاعت گفت: بله... و یكى از آنها را صدا زد تا او را در حضور میهمان بیازماید، كشیش گفت: درباره تثلیث چه میدانى؟
او در جواب گفت: شما به من چنین یاد دادید كه خدایان سه‏ گانه‏ اند یكى در آسمان است و دیگرى در زمین از شكم مریم متولد شد و سومین نفر به صورت كبوترى بر خداى دوم در سن سی سالگى نازل گردید! 
كشیش عصبانى شد و او را بیرون كرد و گفت چیزى نمیفهمد...

نفر دوم را صدا زد، او در جواب این سؤال در مورد تثلیث، گفت: شما به من چنین تعلیم دادید كه خدایان سه بودند، اما یكى از آنها بدار آویخته شد بنا بر این اكنون دو خدا بیشتر نداریم!
 خشم كشیش بیشتر شد و او را نیز بیرون كرد...

 و سومى را كه باهوش‏تر و در حفظ عقائد دینى جدیتر بود، صدا زد و همان مساله را از او پرسید او با احترام گفت: سرور من! آنچه را به من آموختید كاملا حفظ كرده‏ ام و از بركت مسیح به خوبى فهمیده‏ ام... 

 شما گفتید: خداوندِ یگانه، سه‏ گانه است و خداوندان سه‏ گانه یگانه‏ اند، یكى از آنها که با دیگر خدایان یگانه بود را به دار زدند، بنابر این الان هیچ خدایى وجود ندارد!!