تردیدی در نقش ولی فقیه بر غالب شدن مخالفین تشیع به اذعان دوست و دشمن وجود ندارد و همچنین نقش مهم آیت الله سیستانی نقشی بی‌بدیل در ترسیم نقشه راه برای ملت عراق بوده است. ولی دجال بصری در کتاب متشابهات خود علمای شیعه به ویژه آیت الله سیستانی را آمریکایی و خائن می‌داند!

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در عصر حاضر که بیشترین ضربه را استعمار و صهیونیزم جهانی از ناحیه علماء شیعه بویژه ولی فقیه و مرجعیت عراق خورده است، دجال بصری در کتاب متشابهات خود علمای شیعه به ویژه آیت الله سیستانی را آمریکایی و خائن می‌داند.[1]

تردیدی در نقش ولی فقیه بر غالب شدن مخالفین تشیع به اذعان دوست و دشمن وجود ندارد و همچنین نقش مهم آیت الله سیستانی نقشی بی‌بدیل در ترسیم نقشه راه برای ملت عراق و شکل گرفتن ساختار سیاسی دولت عراق از طریق تدوین قانون اساسی بوده است و حضور پر رنگ ملت در انتخابات، و تشکیل بسیج مردمی «حشدالشعبی» مدیون مواضع و اقدامات مراجع دینی عراق به‌خصوص آیت الله سیستانی می‌باشد. بسیجی مردمی که نیروی استکبار در منطقه «داعش» را از عراق دفع کرد. حال سؤال ما از اتباع احمد بصری این است‌که؛ آیا دشمنی آشکارتر از این می‌خواهید؟ آیا احمد بصری هم‌سخن با استکبار و وهابیت نشده است؟ چرا همان هجمه‌ای که وهابیت و صهیونیزم علیه علمای شیعه دارند، احمد بصری نیز دارد؟

پی‌نوشت:
[1]. متشابهات، احمدالحسن، اصدارات انصار، بی‌تا، بی‌جا،  ج 1، ص 50